Urgències 24h

A Excavacions Vila Vilà  disposem d’un extens parc de maquinària i camions, fet que ens permet fer front a qualsevol tipus d’emergència, provocada per desastres naturals, incendis, inundacions, esllavissades, etc. 

El nostre personal sempre actua coordinat amb els responsables de l’urgència, minimitzant els efectes provocats a l’espera d’una solució definitiva.