Seguretat i salut

Vilà Vila té adquirit un compromís en la prevenció de riscos laborals, complint amb tota la legislació vigent, vetllant per la seguretat i la salut del seus treballadors i pel dels treballadors de les empreses que hi col·laboren.

L’empresa compta amb servei de prevenció de riscos laborals intern i un servei de prevenció extern, pel qual hi ha contractades les especialitats de seguretat en el treball, higiène, ergonomia i psicologia aplicada.

Així també tenim establert el corresponent acord amb una mútua d’accidents de treball i malalties professionals.