Qualitat

Vilà Vila en tots els nivells del seu organigrama, compta amb un equip humà professional i qualificat, fet que li permet realitzar obres amb la qualitat i estipulacions tècniques necessaries.

Vilà Vila té un fort compromís adquirit amb els seus clients, buscant contínuament satisfer les seves necessitats, posant a la seva disposició l’experiència per tirar endavant els projectes encarregats. 

La Qualitat dels nostres serveis és el resultat de les accions planificades i sistemàtiques de tots els processos de l’empresa i la millora continua.

Per aquest motiu s’ha obtingut entre d’altres la norma ISO 9001:2008.