Qualitat i medi ambient

Vilà Vila compta amb un equip humà professional i qualificat que li permet realitzar els treballs encarregats amb la qualitat i estipulacions tècniques necessaries.

Cadascuna de les empreses del Grup té un fort compromís adquirit amb els seus clients, buscant contínuament satisfer les seves necessitats i posant a la seva disposició l’experiència per tirar endavant els projectes encarregats. 

La Qualitat dels nostres serveis és el resultat de les accions planificades i sistemàtiques de tots els processos de l’empresa i la millora continua. Per aquest motiu s’ha obtingut la norma ISO 9001:2008.

Pel que fa a la gestió mediambiental, tots els residus produïts per Vilà Vila són transportats i gestionats per empreses especialitzades i autoritzades per l’administració. Per aquest motiu també s’ha obtingut la norma ISO 14001:2004.