Implements de Maquinaria

L’La nostra amplia gamma de maquinària compta amb els seus corresponents implements. Tots són d’última tecnologia, de marques reconegudes i pensats per adaptar-se a les necessitats de la feina. Aconseguint la màxima productivitat i oferint el millor servei al client.

    Els implements s’utilitzen per fer diferents tipus de feines específiques com per exemple:

  • Trencar roca.
  • Manipular roques grosses.
  • Polir roca, formigó o altres.
  • Excavacions i rebaixos.
  • Netejar marges de rius i rases.
  • Etc.

Estan sempre associats a una màquina amb conductor experimentat. Els lloguem per realitzar el servei que millor convingui al client, assessorant-lo sobre la metodologia de treball més adient per cada situació.