Grup Vilà Vila

Vilà Vila és un grup d’empreses que s’han especialitzat en les següents activitats:

  • Enderrocs
  • Excavacions i moviments de terres
  • Obres
  • Àrids reciclats
  • Desembussaments
  • Transport i gestió de residus
  • Valorització i recuperació de ferralla i metalls
  • Compravenda de maquinària industrial i domèstica

La seu central  del Grup es troba a Sant Joan de Vilatorrada, al centre de la comarca del Bages, des d’on ofereix els seus serveis arreu de Catalunya. Compta amb delegacions a Barcelona, Osona i al Vallès.

L’empresa pionera del grup és Excavacions Vilà Vila, que va començar a operar el 1975, de la mà del seu fundador Lluis Vilà Berengueras.

L’activitat inicial d’Excavacions Vilà Vila era la de lloguer de maquinària amb operari. Amb el temps va ampliar la seva activitat a urbanitzacions i obres públiques i la creació d’una empresa específica, Enderrocs Vilà Vila.

Preocupats per la gestió de les runes procedents d’aquestes activitats, l’any 1.989 es crea l’empresa Reciclàrids, que es dedica al reciclatge de residus de la construcció tant en origen com a planta.

Decidits en aprofundir el compromís empresarial adquirit amb la preservació del medi ambient, l’any 1994 es constituïa Contenidors Vilà Vila, actualment Vilà Vila Serveis ambientals, que ofereix un servei integral de la gestió de tot tipus de residus, des de l’assessorament fins al reciclatge i valorització passant pel transport fins als desembussaments.

Com a complement a aquesta activitat, i a través de l’empresa DesCat, ens hem especialitzat en la recuperació de ferralla i metalls així com la compravenda de maquinària industrial i domèstica.

Aquesta breu història de Vilà Vila, arribant a la especialització actual, ha estat possible gràcies a un equip humà, que compromès amb les diferents empreses del grup, mostren una serietat i rigor professional en totes les facetes de les seves tasques. Persones compromeses amb la construcció d’un futur millor.